Objednávka služby
Krok 1/4

Předmět objednávky
 Průkaz energetické náročnosti budovy
 Statika stropů
 Požárně bezpečnostní řešení stavby
.